Učíme finanční gramotnost hravou formou

Naše hodnoty

Tým

Vzájemně se podporujeme. S klienty sdílíme radosti a dělíme se o starosti.

Cesta k pravdě

Jsme upřímní. Snažíme se řídit podle faktů a dat, ne podle názorů a emocí.

Partnerství, spolupráce a důvěra

Jsme partneři v životních rozhodnutích. Nasloucháme, co klient chce a netlačíme na něj. Bavíme se o tom, jak snížit možná rizika.

Svoboda, pohoda a ochrana

Vyznáváme strategii Wealth Protection. Snažíme se naplnit cíle klienta.

Růst a posun

Neustále se objevují nové informace. Proto se kontinuálně vzděláváme a posouváme.

Škola hrou

Naše vědomosti předáváme zábavnou formou.
Hraní hry Finanční svoboda

VIZE

Finančně vzdělanější, bohatší a svobodnější společnost lidí.
 

MISE

Měníme myšlení lidí o financích. Vzděláváme, učíme, radíme a snažíme se o to, aby měli méně starostí kvůli penězům, ale naopak více radosti díky penězům. 

Autor hry

Od roku 1997 školím finanční a pojišťovací poradce a bankéře. Na kurzech jsem se jim snažil ukázat, že kapitálové životní pojištění není vhodným produktem, že akcie jsou dlouhodobě méně rizikové než dluhopisy nebo že 30letá hypotéka je lepší než hypotéka krátká. Souhlasně pokyvovali hlavou.

Na dalším pokračování kurzu jsem se jich ptal, co začali dělat jinak, jestli už začali klientům radit lépe. Odpovědí bylo mlčení a pohledy do stolu – jako ve škole při zkoušení.

V té chvíli jsem si uvědomil, že racionální argumenty ke změně chování nestačí. Že je třeba zapojit emoce a názorně ukázat dopady jejich špatných rad za 20 nebo 30 let. Vyzkoušet si to nanečisto, hrou.